☑️ DENON DCD -S10III Limited ( phiên bản giới hạn của hãng )

Hàng từ nhật về máy đẹp xuất sắc 98% mặt phay vàng

DENON S10III Limited , một phiên bản có giới hạn được làm rất kỹ 2 nguồn tang phô được đúc trong một khối chống nhiễu cao

CS : 23W AC 100V made in Japan