* CD DENON 1650AR Hàng từ nhật về máy đẹp xuất sắc , mắt đọc nhanh không kén dĩa

* Hình thức mặt phay vàng nhìn rất đẹp và sang trọng

CS: 20W AC 100V made in Japan