ĐẦU CD SONY XA777ES
MÁY ĐẸP. MẮT ĐỌC TỐT KG KÉN ĐĨA CHẠY 2 TANPHO
CÓ REMOTE ZIN THEO MÁY .ĐIỆN 100V MADE IN JAPAN
GIÁ 20 TRIỆU VN ĐỒNG