CD NAKAMICHI MB 4S
CD 7 ĐĨA HANG XUẤT CHÂU ÂU ĐIỆN 230V
MÁY ZIN NGUYÊN BẢN MẮT ĐỌC TỐT KG KÉN ĐĨA,
GIÁ 2TRIỆU VN ĐỒNG