CD DENON 1630
máy zin nguyên bản, mắt đọc tốt kg kén đĩa,
có remote thay thế,
má gỗ đẹp, made in japan diện 100v
giá 4,5 triệu vn đồng,